ρώξ

(I)
ῥωγός, ἡ, ΜΑ
ρήγμα, σχισμή («ἀνὰ ῥωγᾱς μεγάροιο» — μέσα από τους στενούς διαδρόμους που οδηγούν στο μέγαρο, Ομ. Οδ.)
αρχ.
σύντριμμα.
[ΕΤΥΜΟΛ. Η λ. ῥώξ, ῥωγός ανάγεται στην ετεροιωμένη βαθμίδα ῥωγ- τού ῥήγνυμι* και μαρτυρείται μόνο στην αιτ. τού πληθ. ῥῶγας].
————————
(II)
ῥωγός, ή, ΜΑ
βλ. ρώγα.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ῥώξ — ῥάξ grape fem nom/voc sg ῥώξ grape fem nom/voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ρηγνύω — ῥηγνύω ΝΜΑ, και ῥήγνυμι ΜΑ 1. χαλώ τη συνοχή ενός σώματος, σχίζω, σπάζω, κομματιάζω, τέμνω (α. «ῥήξειν τὰ δεσμά», Λουκιαν. β. «πέπλους ῥήγνυσιν», Αισχύλ. γ. «γῆς ἀρότρους ῥήξας δάπεδον», Αριστοφ.) νεοελλ. φρ. «ρηγνύω κραυγή» βγάζω δυνατή φωνή,… …   Dictionary of Greek

  • ρώγα — η / ῥώξ, ῥωγός, ΝΜΑ, και ράγα, Ν, και ῥάξ, Α (κυρίως για το σταφύλι) μικρός σφαιροειδής καρπός (α. «τής αγίας Μαρίνας ρώγα και τ άγιο Λιος σταφύλι», δημ. τραγούδι β. «οὐδὲ τὰς ῥῶγας τοῡ ἀμπελῶνος σου συλλέξεις», ΠΔ) νεοελλ. 1. η θηλή τού μαστού 2 …   Dictionary of Greek

  • овраг — род. п. а, др. русск. врагъ (Сузд. летоп. под 1373 г., Двинск. грам. ХV в.; см. Соболевский, ниже), болг. овраг. Как правило, исходят из *вьрагъ от виръ ключ (вод.), стремнина (в реке) , вьрѣти бить ключом (см. Соболевский, РФВ 66, 346 и сл.;… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • раз — I I – приставка; рас – перед глухими согласными. Цслав. форма вместо исконнорусск. роз , рос . См. роз . II II, род. п. а, сюда же образ, укр., блр. раз, сербохорв. ра̑з лопатка для отмеривания зерна , отвал плуга , словен. rа̑z гребок для… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • Koine Greek — Koine redirects here. For other uses, see Koine (disambiguation). History of the Greek language (see also: Greek alphabet) …   Wikipedia

  • Койне — О лингвистическом термине, обозначающем язык, использующийся при общении между носителями разных диалектов см. Койне (лингвистика). Койне (греч. Κοινὴ Ἑλληνική «общий греческий»[1], или ἡ κοινὴ διάλεκτος, «общий диалект») распространённая форма… …   Википедия

  • Койнэ — О лингвистическом термине, обозначающем язык, использующийся при общении между носителями разных диалектов см. Койне (лингвистика). Койне (греч. Κοινὴ Ἑλληνική «общий греческий»[1], или ἡ κοινὴ διάλεκτος, «общий диалект») распространённая форма… …   Википедия

  • пародъкъ — ПАРОДЪК|Ъ (1*), А с. Кислый, незрелый плод (о винограде): имже образомь ѡбращетсѧ [вм. ѡбрѧщетьсѧ, εὐρεϑήσεται] пародокъ в грезну. и рекуть не ˫ажь ѥго. (ὁ ῥώξ) ГБ к. XIV, 122а …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • αμφιρρώξ — ἀμφιρρώξ ( ῶγος), ο, η (Α) 1. οδοντωτός, ακανόνιστος 2. κατεστραμμένος, διάτρητος. [ΕΤΥΜΟΛ. < ἀμφι * + ρὼξ* < ρήγνυμι] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.